Ceník
Nemáme smlouvy se zdravotními pojišťovnami, služby jsou hrazené klientem !

Psychologické poradenství

ceník platný od 1. 9. 2019

Individuální konzultace 

délka sezení: 50 min

700 Kč

Individuální konzultace - zvýhodněná cena

pro studenty ve věku 18-26 let s platným studentským průkazem

500

Zmapování aktuální situace a stavu, poradenství,

doporučení (balíček 4-5 setkání)

Vhodné pro rodiče s dětmi či dospívajícími, kteří se ocitli v problematické či náročné situaci (školní potíže, záškoláctví, výchovné problémy, emoční nestabilita apod.), cena obsahuje úvodní sezení s rodiči, 2-3 konzultace s dítětem dle potřeby a závěrečné vyhodnocení, doporučení

Orientační screening (osobnosti, intelekt, aktuální psychický stav)

3 setkání včetně vyhotovení zprávy

*odborná klinická vyšetření neposkytujeme (dopravní vyšetření, neuropsychologické vyšetření apod.)

2 500 Kč

Vyhotovení zprávy z osobních konzultací

pro účely klienta, pro školu apod.

500 Kč

Nutriční terapie

Individuální konzultace 

Výživové poradenství s nutriční specialistkou v délce 60 minut.

600 Kč

On-line konzultace

Probíhá prostřednictvím e-mailu nebo skype hovoru.

600 Kč

Kruhový trénink

Pohybová terapie jednotlivých částí těla prostředictvím cvičení na stanovištích, skvělý doplněk k výživovému poradenství. 

100 Kč

Dětské rozvojové kroužky

ceník platný od 1. 9. 2019 !

Dětská emočně-rozvojová skupinka I + II

min. počet osob: 3, délka činnosti 90 min

1 900 Kč/

I. pololetí (7setkání)


2 750 Kč/
II. pololetí
(10 setkání)

Jazykovo-rozvojový kroužek PAPOUŠEK

délka 60 minut, 1 x týdně

2 500 Kč/

(10 setkání)

Pohybový kroužek KOSTÍK

cena za každou lekci, min. počet osob: 5, délka 60 minut

180 Kč / osoba

Ergoterapeutický kroužek

cena za cyklus 4 setkání

1200 Kč

Kinesiotaping/ tejpování

Aplikace tejpu

+ 1 Kč/ 1 cm pásky

150 Kč


Zainstruování konkrétní aplikace tejpu

včetně aplikace, + 1 Kč/ 1 cm pásky

250 Kč

Aplikace vlastního tejpu

250 Kč

Aplikace - crosstape

dle velikosti

10/20/30 Kč/kus

Aplikace - Biofreeze spray

20 Kč

Relaxace

Skupinová relaxace

min. počet osob: 3, délka sezení: 90 min

200 Kč  / osoba

Individuální relaxace

délka sezení 30 - 50 minut dle potřeby klienta

400 Kč

Dárkový poukaz na lekce relaxace

poukaz na 2 skupinové lekce

500 Kč

Dárkový poukaz na lekce relaxace

poukaz na 3 skupinové lekce

750 Kč

Dárkový poukaz na lekce relaxace

poukaz na 4 skupinové lekce (zvýhodněná cena)

850 Kč

Poznámky:


Individuální konzultace probíhají po předchozím objednání a trvají 50 minut. Výjimkou může být první setkání, během kterého se společně seznámíme a domluvíme se na průběhu spolupráce. Společná spolupráce probíhá zcela dobrovolně, dle potřeb klienta. Individuální konzultace jsou vhodné jak pro děti, tak dospělé. V případě klienta mladšího 18-ti let je nutný souhlas rodičů.

Rodinné poradenství probíhá vždy po předchozí domluvě a úvodním setkání (individuální konzultace). Trvá v rozsahu 60 až 90 minut dle potřeb klienta a je zpoplatněna částkou 800 Kč. Podmínkou pro rodinné poradenství je dobrovolná účast všech zúčastněných.

Orientační psychologické vyšetření lze provést po předchozí domluvě o jeho účelu, a to v rámci individuální či rodinné konzultace. Orientační psychologické vyšetření probíhá během tří setkání nebo dle potřeby. Výsledkům a případnému vyhotovení zprávy se budeme společně věnovat na čtvrtém setkání.

Vyhotovení zprávy s individuálních konzultací pro účely klienta poskytujeme pouze na základě vzájemné domluvy a po předchozím zmapování účelu této zprávy.

Centrum Á-jem není zdravotnické zařízení, proto o klientech nejsme povinni vést jakékoliv záznamy. 
Zároveň jsme vázáni mlčenlivostí, která chrání soukromí našich klientů.
Práce psychologa je supervidována s odborníkem a terapeutem v oblasti klinické psychiatrie.