Ceník

Nemáme smlouvy se zdravotními pojišťovnami, služby jsou hrazeny klientem !

Psychologické poradenství 

ceník platný od 1. 9. 2020

AKTUÁLNĚ POUZE ON-LINE FORMOU, NEPŘIJÍMÁME NOVÉ KLIENTY DO PSYCHOTERAPIE

Individuální konzultace (OSOBNĚ v centru - DĚTI ČI DOSPĚLÍ)

délka sezení: 50 min

*zvýhodněná cena pro studenty VŠ - 500 Kč

700 Kč

Individuální konzultace (OSOBNĚ v centru - DĚTI ČI DOSPĚLÍ)

délka sezení: 90 minut

*zvýhodněná cena pro studenty VŠ - 800 Kč

900 Kč

Rodinné poradenství - práce s rodinným systémem, rodinná terapie

délka sezení: 90 minut - 120 minut

900 Kč

Individuální konzultace (VIDEO hovor, telefonní hovor, whatsupp)

délka sezení: 50 min

600 Kč

Orientační screening (osobnosti, intelekt, aktuální psychický stav)

3 x 90 minutové setkání + 1 závěrečné s výsledky včetně vyhotovení zprávy a doporučení

*odborná klinická vyšetření a posudky pro soudní účely neposkytujeme (dopravní vyšetření, neuropsychologické vyšetření apod.)

4 000 Kč

Vyhotovení zprávy z osobních konzultací

pro účely klienta, pro školu apod.

700 Kč

Nutriční terapie

Individuální konzultace 

Výživové poradenství s nutriční specialistkou v délce 60 minut.

600 Kč

On-line konzultace

Probíhá prostřednictvím e-mailu nebo skype hovoru.

600 Kč

Kruhový trénink

Pohybová terapie jednotlivých částí těla prostředictvím cvičení na stanovištích, skvělý doplněk k výživovému poradenství. 

100 Kč

Dětské rozvojové kroužky

ceník platný od 1. 9. 2019 !

Dětská emočně-rozvojová skupinka I + II

min. počet osob: 3, délka činnosti 90 min

1 900 Kč/

I. pololetí (7setkání)


2 750 Kč/
II. pololetí
(10 setkání)

Jazykovo-rozvojový kroužek PAPOUŠEK

délka 60 minut, 1 x týdně

2 500 Kč/

(10 setkání)

Pohybový kroužek KOSTÍK

cena za každou lekci, min. počet osob: 5, délka 60 minut

180 Kč / osoba

Ergoterapeutický kroužek

cena za cyklus 4 setkání

1200 Kč

Ergoterapeutické poradenství

Ergoterapeutické poradenství 

(VIDEO hovor, telefonní hovor, whatsupp)

délka konzultace: 30min/60min

(včetně zaslání informační/edukačních materiálů na e-mail na základě domluvy během konzultace) 

250 /400 Kč

Screening kognitivních funkcí (dospělí)

- na základě indikace psychologů centra A-JEM, či jiného lékaře (MoCA test)

400 Kč

Kinesiotaping

Aplikace tejpu

+ 1 Kč/ 1 cm pásky

150 Kč


Aplikace vlastního tejpu

250 Kč

Aplikace - crosstape, lepidlo, Biofreeze spray

dle velikosti/množství

10-50 Kč 

Relaxace

Skupinová relaxace

min. počet osob: 3, délka sezení: 90 min

200 Kč  / osoba

Individuální relaxace

délka sezení 30 - 50 minut dle potřeby klienta

400 Kč

Dárkový poukaz na lekce relaxace

poukaz na 2 skupinové lekce

400 Kč

Dárkový poukaz na lekce relaxace

poukaz na 3 skupinové lekce

600 Kč

Dárkový poukaz na lekce relaxace

poukaz na 4 skupinové lekce (zvýhodněná cena)

800 Kč

Dárkové balení poukazu

+ 50 Kč

Poznámky:


Individuální konzultace probíhají po předchozím objednání a trvají 50 minut. Výjimkou může být první setkání, během kterého se společně seznámíme a domluvíme se na průběhu spolupráce. Společná spolupráce probíhá zcela dobrovolně, dle potřeb klienta. Individuální konzultace jsou vhodné jak pro děti, tak dospělé. V případě klienta mladšího 18-ti let je nutný souhlas rodičů.

Rodinné poradenství probíhá vždy po předchozí domluvě a úvodním setkání (individuální konzultace). Trvá v rozsahu 60 až 90 minut dle potřeb klienta a je zpoplatněna částkou 800 Kč. Podmínkou pro rodinné poradenství je dobrovolná účast všech zúčastněných.

Orientační psychologické vyšetření lze provést po předchozí domluvě o jeho účelu, a to v rámci individuální či rodinné konzultace. Orientační psychologické vyšetření probíhá během tří setkání nebo dle potřeby. Výsledkům a případnému vyhotovení zprávy se budeme společně věnovat na čtvrtém setkání.

Vyhotovení zprávy s individuálních konzultací pro účely klienta poskytujeme pouze na základě vzájemné domluvy a po předchozím zmapování účelu této zprávy.

Centrum Á-jem není zdravotnické zařízení, proto o klientech nejsme povinni vést jakékoliv záznamy. 
Zároveň jsme vázáni mlčenlivostí, která chrání soukromí našich klientů.
Práce psychologa je supervidována s odborníkem a terapeutem v oblasti klinické psychiatrie.