Dětská emočně-rozvojová skupina

rozvoj sebe-vědomí, komunikačních dovedností a empatie

Kapacita na školní rok 2020/2021 zcela naplněna ! 

Pro koho jsou skupinky určeny?

Dětská rozvojová skupina je vhodná především pro děti, kteří mají potíže v kolektivu, v navazování vztahů či potíže v komunikaci. Také pro děti introvertní, úzkostné či děti s nízkým sebevědomím. Vítáme však i děti, kteří mají za sebou nepříjemné zkušenosti ve vztahu s vrstevníky. 

Pro velký zájem otevíráme od září 2019 druhou paralelní skupinku ! 

Skupinka 1 (kapacita naplněna): čtvrtky 1x za 14 dní

Skupinka 2 (v průběhu roku 2019) čtvrtky 1x za 14 dní (paralelní skupinka ke skupince 1)

Co je cílem naší skupinky?

Cílem je především posílit u těchto dětí oblast sebevědomí, sdílení svého vnitřního světa, náhledu na své prožívání a vztahy s druhými. Mimo jiné také posílení sebereflexe a schopnosti větší kontroly nad svými emocemi. To vše prostřednictvím pravidelných setkání s využitím projektivních technik, psychologických her a relaxačních metod pro děti.

Jak často se budou skupinky konat a jaká je cena?


Vždy jednou za 14 dní ve čtvrtek od 16,00 v prostorách centra Á-jem. Účast je dle ceníku centra Á-jem platného od 1. 9. 2019, zpoplatněna částkou 1900 Kč za I. pololetí (7 setkání: září-prosinec) a 2750 za II. pololetí (10 setkání: leden - červen). V ceně jsou zahrnuty e-mailové zpětné vazby po každé skupině, konzultace dle domluvy, asistent lektora, materiály a potřebné vybavení.

Jak Vaše dítě přihlásit?

Přihlašovat se můžete už nyní na e-mailu centrum@a-jem.cz nebo na telefonním čísle 728 414 175. Obratem Vám zašleme potvrzení o volné kapacitě skupiny, potřebné informace a přihlašovací formulář. Skupinku vede Mgr. Alena Marie Berková - psycholožka a terapeutka

Těšíme se na setkání !