Grafomotorický kroužek

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2020

pro děti od 4 - 7 let rozvoj jemné motoriky se zaměřením na grafomotorické dovednosti


  • zlepšení grafomotorických dovedností (psaní, kreslení,...)
  • trénink jemné motoriky včetně koordinace oko-ruka
  • nácvik správného držení tužky a sezení při psaní
  • rozvoj poznávacích funkcí a smyslového vnímání
  • vhodná příprava před zahájením školní docházky
  • poradenství pro rodiče

FORMOU HER S VYUŽITÍM PRVKŮ ERGOTERAPIE, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY
POD VEDENÍ NAŠÍ TERAPEUTKY 

KLÁRY ŠÍMOVÉ

kurz bude otevřen po minimální kapacitě 8 dětí

KROUŽEK BUDE PROBÍHAT OD BŘEZNA 2020

KAŽDÉ ÚTERÝ 

DÉLKA JEDNÉ LEKCE: 60 MINUT

CENA: 2500 Kč/kurz

MÁTE ZÁJEM ČI DOTAZ?? Chcete si přihlásit?

NAPIŠTE NÁM ! centrum@a-jem.cz