Grafomotorický kroužek
PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

pro děti od 4 - 7 let rozvoj jemné motoriky se zaměřením na grafomotorické dovednosti


  • zlepšení grafomotorických dovedností (psaní, kreslení,...)
  • trénink jemné motoriky včetně koordinace oko-ruka
  • nácvik správného držení tužky a sezení při psaní
  • rozvoj poznávacích funkcí a smyslového vnímání
  • vhodná příprava před zahájením školní docházky
  • poradenství pro rodiče

FORMOU HER S VYUŽITÍM PRVKŮ ERGOTERAPIE, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY
POD VEDENÍ NAŠÍ TERAPEUTKY 

KLÁRY ŠÍMOVÉ

KROUŽEK BUDE PROBÍHAT PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK!

I. POLOLETÍ: (11 setkání) říjen - prosinec

KAŽDOU STŘEDU

DÉLKA JEDNÉ LEKCE: 60 MINUT

CENA: 2500 Kč/pololetí

MÁTE ZÁJEM ČI DOTAZ??

NAPIŠTE NÁM ! SIMOVA@A-JEM.CZ