Jazykovo rozvojový kroužek PAPOUŠEK

Rozvoj komunikačních dovedností, výslovnosti a slovní zásoby

pozastaven - mateřská dovolená !!!

Motto kroužku: "Povídám, povídám až se rozpovídám"


Pro koho je kroužek určen? 

Pro děti ve věku od 4 do 7 let. Tento kroužek je určen pro děti, které mají problém s komunikací a výslovností či jsou stydlivé hovořit před dalšími dětmi. Dále také pro předškolní děti a děti se školním odkladem. Vhodný je i pro děti, které mají vadu či poruchu v oblasti řeči a jsou diagnostikovány klinickým logopedem.

Co je cílem kroužku Papoušek?

Cílem kroužku je, aby se děti zdokonalily ve výslovnosti, obohatily svou slovní zásobu a byly připravené pro vstup na základní školu. Nutné podotknout, že tento kroužek nenahrazuje práci logopeda, pouze ji doplňuje. První setkání bude probíhat depistáž, aby se lektor dozvěděl o povaze jazykových potíží dítěte.

pozn.: Kroužek nenahrazuje práci logopeda, pouze slouží jako doplnění logopedické péče nebo její předvoj ! 

Na co bude kroužek Papoušek zaměřen?

Na rozvoj jazykových dovedností, na dechová cvičení, oromotorická cvičení (motorika mluvidel), motorická cvičení (hrubá motorika, jemná motorika), fonační cvičení, grafomotorické cvičení. Dále na sluchovou a zrakovou diferenciaci, rytmizaci (vytleskávání, využití hudebních nástrojů), na správný úchop tužky, učení nových básniček, písniček, slovních říček a v neposlední řadě na rozvoj slovní zásoby. Všechna cvičení budou probíhat hravou formou, tak aby děti bavila.

Jak často se bude kroužek konat a jaká je cena?

Lekce probíhají jako balíček 10ti setkání, která začnou únoru a budou probíhat každé pondělí od 17,00. Cena tohoto balíčku na první pololetí je 2500 Kč za dítě

Jak Vaše ratolesti přihlásit?

Prostřednictvím e-mailu papousek@a-jem.cz nebo telefonicky na čísle +420 728 414 175. Obratem Vám zašleme informaci o volné kapacitě skupiny, potřebné informace a přihlašovací formulář. Kroužek vede naše lektorka Bc. Eliška Špinarová, certifikovaná logopedická asistenka, o které si můžete přečíst více zde.

Těšíme se na spolupráci ! Přihlášku si můžete stáhnout zde