Letní příměstský tábor

Terapeutické centrum Á-jem pořádá letní příměstský tábor

JÁ, Superhrdina!

Termín: 12. - 16. 8. 2019 (5 pracovních dní)

Nyní máte jedinečnou možnost přihlásit své dítko na příměstský tábor v Ústí nad Labem, který bude zaměřen nejen na rozvoj širokého spektra dovedností a sebepoznání, posílení sebedůvěry a odvahy, ale také na společně strávené chvíle plné her a zábavy! To vše pod odborným dohledem specializovaných profesionálů. Tábor je určen pro děti od 5 do 14 let.

Příměstský tábor "Já, Superhrdina" Vám nabízí odbornou terapeutickou činnost pod vedením našeho zkušeného týmu z oboru psychologie, fyzioterapie, nutriční terapie, pedagogiky, logopedické prevence a ergoterapie!

S dětmi se v rámci zábavných bloků zaměříme na:

 • PODPORU DĚTÍ formou každodenních ranních komunit
 • POSÍLENÍ SEBEVĚDOMÍ, EMPATIE a SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ DÍTĚTE
 • POSÍLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ (dechová a fonační cvičení, rozvoj slovní zásoby)
 • zlepšení POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ a PREVENCÍ potíží pohybového aparátu
 • rozvoj HRUBÉ I JEMNÉ MOTORIKY a GRAFOMOTORIKY (koordinace oko-ruka, posílení a uvolnění ruky a mnoho dalšího)
 • hravá cvičení na podporu PAMĚTI, POZORNOSTI A STRATEGIE UČENÍ
 • DĚTSKÁ JÓGA a RELAXAČNÍ CVIČENÍ (jako prevence a zmírnění úzkosti či napětí, efektivní zvládání stresu)
 • příprava svačinek do školy v rámci bloku "ZDRAVĚ S KLÁRKOU"
 • ZÁŽITKOVÝ PROGRAM "MÁ SUPERSÍLA" (ve spolupráci se školícím centrem Požární služby Ústí n. L. spol. s r. o.)

VŠE FORMOU HER A ZÁBAVNÝCH AKTIVIT !


Kdo se bude o vaše děti na příměstském táboře starat?

 • Psycholožka a terapeutka Alenka
 • Fyzioterapeutka Verča
 • Nutriční terapeutka Nikola
 • logopedická asistentka a pedagožka Eliška
 • studentka ergoterapie a speciální pedagogiky Klára
 • studentka nutriční terapie Klárka
 • lektoři školícího centra Požární služby Ústí n. L. spol. s r.o.

Organizace tábora

 • Tábor bude probíhat v prostorách centra Á-jem na adrese Drážďanská 5/836 v areálu Požárních služeb - výtahem do 2. patra. 
 • Společně se vždy sejdeme v 8,00 v prostorách čekárny centra, kde si Vaše děti převezmeme a první den budou rozděleny do skupin podle věku, ve kterých pak po celý týden budou společně pobývat. Na stejném místě si děti zase budete moci vyzvednout v 16,00

Cena a přihlášení na tábor:

Přihlašovat se můžete do 30. 6. 2019 na e-mailu: centrum@a-jem.cz

Cena tábora je 2 800 Kč za dítě, kterou lze uhradit v hotovosti či na bankovní účet, více informací poskytneme po zaslání přihlášky. V ceně tábora jsou zahrnuty svačinky a obědy, pitný režim, zajištění odborníků z různých oborů a potřebné vybavení.

Pro závazné potvrzení rezervace je potřeba uhradit nevratnou zálohu 60 % z celkové částky tábora