Letní příměstský tábor VESMÍR

Terapeutické centrum Á-jem pořádá pro velký úspěch v loňském roce opět tématický letní příměstský tábor - TENTOKRÁT NA TÉMA VESMÍR

Termín: 3.8 - 7. 8. 2020 (5 pracovních dní) a II. běh v případě zájmu 10.8. - 14.8. 2020 (5 pracovních dní) - TÉMA VESMÍR

Nyní máte jedinečnou možnost přihlásit své dítko na příměstský tábor v Ústí nad Labem, který je zaměřen nejen na rozvoj širokého spektra dovedností a sebepoznání, posílení sebedůvěry a odvahy, ale také na společně strávené chvíle plné her a zábavy! To vše pod odborným dohledem specializovaných profesionálů. Tábor je určen pro děti od 8 do 14 let.

Příměstský tábor Vám nabízí odbornou terapeutickou činnost pod vedením našeho zkušeného týmu z oboru psychologie, fyzioterapie, nutriční terapie, pedagogiky, logopedické prevence a ergoterapie!

S dětmi se v rámci zábavných bloků zaměříme na:

 • PODPORU KOMUNIKACE A SDÍLENÍ DĚTÍ formou každodenních ranních komunit
 • POSÍLENÍ SEBEVĚDOMÍ, EMPATIE a SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ DÍTĚTE
 • POSÍLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ (dechová a fonační cvičení, rozvoj slovní zásoby)
 • zlepšení POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ a PREVENCÍ potíží pohybového aparátu
 • rozvoj HRUBÉ I JEMNÉ MOTORIKY a GRAFOMOTORIKY (koordinace oko-ruka, posílení a uvolnění ruky a mnoho dalšího)
 • hravá cvičení na podporu PAMĚTI, POZORNOSTI A STRATEGIE UČENÍ
 • DĚTSKÁ JÓGA a RELAXAČNÍ CVIČENÍ (jako prevence a zmírnění úzkosti či napětí, efektivní zvládání stresu)
 • příprava svačinek do školy v rámci bloku "ZDRAVĚ S KLÁRKOU"
 • ZÁŽITKOVÝ PROGRAM (ve spolupráci se školícím centrem Požární služby Ústí n. L. spol. s r. o. a Animal Therapy)

VŠE FORMOU HER A ZÁBAVNÝCH AKTIVIT !


Kdo se bude o vaše děti na příměstském táboře starat?

 • Psycholožka a terapeutka Alenka
 • Fyzioterapeutka Verča
 • Nutriční terapeutka Nikola
 • logopedická asistentka a pedagožka Eliška
 • ergoterapeutka a speciální pedagožka Klára
 • studentka nutriční terapie Klárka
 • lektoři školícího centra Požární služby Ústí n. L. spol. s r.o. a lektoři z Animal Therapy

Organizace tábora

 • Tábor bude probíhat v prostorách centra Á-jem na adrese Drážďanská 5/836 v areálu Požárních služeb - výtahem do 2. patra a v přírodě v závislosti na počasí.
 • Společně se vždy sejdeme v 8,00 v prostorách čekárny centra, kde si Vaše děti převezmeme a první den budou rozděleny do skupin podle věku, ve kterých pak po celý týden budou společně pobývat. Na stejném místě si děti zase budete moci vyzvednout v 16,00

Cena a přihlášení na tábor:

Přihlašovat se můžete do 31. 5. 2020 na e-mailu: centrum@a-jem.cz

Cena tábora je 3 000 Kč za dítě, kterou lze uhradit v hotovosti či na bankovní účet, více informací poskytneme po zaslání přihlášky. V ceně tábora jsou zahrnuty svačinky a obědy, pitný režim, zajištění odborníků z různých oborů, program a potřebné vybavení.

Pro závazné potvrzení rezervace je potřeba uhradit nevratnou zálohu 60 % z celkové částky tábora

Jak se dětem líbil loňský tábor?