Psycholožka centra

Mgr. Alena Marie Berková

působím jako psycholožka a zakladatelka centra Á-JEM, lektorka emočně-rozvojové skupinky. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a absolvovala zde také sebezkušenostní terapeutický výcvik a kurz Psycholog ve zdravotnictví.

Během studia jsem na odborných praxích sbírala zkušenosti v oblasti psychologického poradenství, dětské diagnostiky, klinické psychologie, psychosomatiky, domácího násilí, náhradní rodinné péče a ústavní péče. Po ukončení studií pro mne bylo obrovskou zkušeností působení ve Středisku výchovné péče v Ústí nad Labem, kde jsem měla možnost pracovat nejen s dětmi v rámci krizových intervencí, diagnostiky a terapií, ale také s rodinným systémem v rámci jeho podpory a výchovného poradenství. Skvělou a cennou zkušeností pro mne byla také práce školní psycholožky na zákládní škole ve Velkém Březně.

Svůj volný čas nejradši trávím s rodinou, cestováním a jógou, která mne inspiruje i v profesním životě a díky které se nyní věnuji i relaxačním technikám. V posledních letech pracuji jako psycholožka a vedoucí v centru Á-JEM, psycholog a psychoterapeut v Bateau, z.s. a psychoterapeut na portálu Hedepy.cz. Externě spolupracuji také s Českým rozhlasem Sever. Ve své práci preferuji individuální, lidský přístup společně s porozuměním a aktivním nasloucháním. Zúčastnila jsem se také výcviku Rorschachovy metody. Aktuálně se připravuji na novou životní roli maminky. 

V rámci individuálních i skupinových intervencí se zaměřuji především na práci s dětmi a dospělými klienty.

Z důvodu brzkého nástupu na mateřskou dovolenou nepřijímám nové klienty. 

V zájmu svých klientů, svého osobního i profesního růstu máme neustálou potřebu se vzdělávat formou mnoha kurzů a seminářů a naše práce je supervidována. Věnujeme se dětem i dospělým, kterým se snažíme poskytnout co nejvíce prostoru pro sdílení vnitřního světa. Věřím, že našim klientům můžeme nabídnout bezpečné prostředí pro sdílení a podporu, a to nejen v náročných životních situacích, ve kterém se budou cítit dobře a sami sebou.

Těšíme se na Vaši návštěvu !

S čím se na nás můžete obrátit?

Podpora

Ať už se nacházíte v náročné životní situaci či se vás zmocňují nepříjemné pocity úzkosti, méněcennosti, nejistoty nebo jen hledáte prostor pro sdílení a podporu. 

Poradenství

V oblasti osobního rozvoje, profesní a studijní orientace, péče o dítě, poruchy chování, syndromu vyhoření či v jiné aktuální životní situaci. 

Relaxační techniky

Věnujte se chvíli jen sami sobě a odprostěte se od útrap všedních dní a myšlenek, které zatěžují vaši duši a naučtě se ovládat učinné relaxační metody v praxi. 

Krizová intervence

Občas v našich životech nastanou nenadálé situace, které nás v mžiku dokážou velice zasáhnout, a se kterými si nevíme rady. V této akutní situaci se na nás můžete obrátit v rámci krizové intervence. 

Skupinová rozvojová činnost

V rámci tématicky zaměřených skupinových sezení se zaměřujeme jak na dětské, tak dospělé klienty. Aktuálně v emočně-rozvojové skupince a lekcích relaxace.

Spolupráce s odborníky

Velmi úzce spolupracujeme také s odborníky z ostatních oborů, čímž zajišťujeme komplexní péči.