Relaxace

"Sebe-uvědomění a sebe-péče"

Na lekcích relaxace se na Vás opět těším v průběhu září 2019 ! :-) 

 "Relaxační skupinky pro prevenci stresu a napětí"

Skupina otevřená (kapacita 3 až 5 osob):

Objednávat se můžete on-line v našem rezervačním systému (zpravidla každé pondělí od 17 h).

Skupina uzavřená (kapacita maximálně 5 osob)

Rozdílem oproti otevřené skupině je stálost a neměnost jejích členů. Je pro ni typická větší intimita, sdílnost a vytváření důvěry mezi jednotlivými členy skupinky. Relaxace probíhají stejnou formou jako u otevřené skupiny. Větší důraz je však kladen na společně sdílení a podpůrný model. Skupina bude probíhat jednou za 14 dní. Pokud máte zájem o uzavřenou skupinu napište nám na e-mail: berkova@a-jem.cz
 

Pro koho jsou skupinky určeny?

- Pro každého od 15ti let, kdo by se rád naučil více vnímat své tělo a pečovat o svou duševní stránku. V našem každodenním životě jsme často vystaveny mnoho shonu a stresu, který má vliv jak na naší psychiku, tak i na naše tělo. Skrze uvědomění si sebe samých a zastavení se v přítomném okamžiku lze s tímto stresem a shonem bojovat a v dlouhodobém horizontu i mírnit jeho účinky. Smyslem relaxace je především naučit se vnímat a prožívat přítomný okamžik a usměrnit tak tok našich myšlenek směrem k našemu tělu a vnitřnímu prožívání. 

Co od relaxace očekávat?

- Relaxace trvá zpravidla 90 minut. Lekce obsahuje několik částí a sice: Úvod metody a její nácvik, samotná relaxace a následné zhodnocení prožitků a dojmů z ní. Relaxace probíhá na podložkách v relaxační místnosti v příjemné atmosféře. Cena relaxace viz Ceník.

Co s sebou?

- Především odhodlání užít si chvilku času pro sebe, pohodlné oblečení (v centru je možné se převléci) a pro zimomřivé teplejší ponožky :-).

V případě zájmu se lze obejdnat i na individuální relaxaci či na soukromou lekci relaxace (například pro skupinu přátel, rodinu či kolegy z práce).


Těšíme se na Vás !