Speciální pedagožka, terapeutka

Bc. Tereza Lechnerová, DiS.

Souběh životních událostí mě více jak před deseti lety donutil hledat cestu jiné reality. Takové, kde nejsme oběti, ale aktivně se podílíme na tom, jaký život prožíváme. Po absolvování terapeutického výcviku v zahraničí jsem při terapiích dospělých viděla příčinu jejich životních těžkostí vzniklou téměř vždy v dětství. Toto poznání rozhodlo o dalším směru mého profesního působení. Nyní již přes deset let pracuji jako rodinný terapeut. Absolvovala jsem bakalářské studium speciální pedagogiky na UJEP v Ústí nad Labem, kde si nyní dokončuji navazující magisterský studijní program se zaměřením na etopedii.

V centru Á-jem působím jako terapeut, pracuji jak s jednotlivci, tak s rodinami, s dětskými i dospělými klienty. V minulosti jsem pořádala semináře na témata výchovy a rozvoje dětí, spolupracovala jsem s organizací Květina z. s. při vzdělávání rodičů - pěstounů, realizovala jsem sociálně aktivizační činnosti v sociálně slabých rodinách.

Každá životní situace má řešení, je jen na nás jaký směr si zvolíme. Složité situace nám často brání vidět jinou realitu než tu, která nám umožní prožít jí jako osobní rozvoj, či obohacení života.

Kontaktovat mne můžete na e-mailu: lechnerova@a-jem.cz